Dala Kvalitetskog AB

Om oss

Välkommen till oss

Om Dala Kvalitetskog​

Dala Kvalitetsskog AB är ett skogsskötselföretag som utför röjning och plantering på entreprenad. Vår affärsidé är att konkurrera med bra kvalitet och bra priser. Vi har kapacitet att ta på oss relativt stora volymer jobb. Det möjliggör vår ambition att hålla en bra prisnivå per hektar och planta. Att vi gör ett bra arbete ansvarar vår duktiga personal för, under ledning av våra 10 kvalitetsansvariga arbetsledare. Våra uppdragsgivare är i första hand skogsbolag.

Verksamhetsområde:

Historik

Efter avslutade studier 1998 vid Älvdalens Naturbruksgymnasium startade jag min första firma, Gundhes Skogsservice. Det började som ett enmansföretag men med tiden växte antalet anställda. År 2006 togs steget att bilda aktie bolag och Dala Kvalitetsskog AB bildades. Denna tid gett mig stor erfarenhet av att vara skogsentreprenör och företagare. En erfarenhet jag och företaget idag har stor nytta och glädje av.

Vision och målsättning

Vår målsättning är att vara ett av de ledande skogsskötselföretagen i Dalarna med omnejd.
Det ska vi uppnå genom att aldrig lämna ett dåligt jobb bakom oss, utan att i alla lägen ansvara för vårt namn – Dala Kvalitetsskog AB.

 

VD Fredrik Gundhe

Dala Kvalitetskog

Våra medarbetare

Våra plantörer och röjare har den fysiska kompetens, motivation och engagemang som krävs för att utföra det hårda arbetet i skogen. Vi är stolta över att samarbeta med ca 60 återkommande säsongsanställda från främst Thailand.

Tillsammans får vi jobben gjorda!

Rian Kaeohanam

Administration / Ägare

Bengt-Erik Persson

Arbetsledare röjning

Wichian Kaeohanam

Arbetsledare plantering

Wichian Kaeohanam

Hör av dig!