Dala Kvalitetskog AB

PEFC-certifierade

Tjänster

Vi är PEFC-certifierade

Vår PEFC-certifiering innebär att vi garanterar att våra tjänster utförs enligt Svenska PEFC’s standard. PEFC är en fristående förening som verkar för ett ansvarsfullt och uthålligt Svenskt skogsbruk. De utför även revisioner av certifierade organisationer och företag. Vi är anslutna under EC Skog som paraplyorganisation.
Mer i detalj innebär detta att vi lever upp till arbetsmarknadens samtliga lagkrav, samt att vi har en genomtänkt plan och utarbetad strategi i nedanstående frågor.