Dala Kvalitetskog AB

Plantering

Dala-Kvalitetskog
Tjänster

Plantering

Vi planterar årligen ca 12-13 miljoner plantor!

Alla plantörer har genomgått utbildningen ”skötselskolan” och avlagt godkänt prov. I utbildningen behandlas förutom plantering ämnen som skogsskötsel, naturvård och kulturmiljövård mm. Varje planteringslag har en arbetsledare/kvalitetsansvarig som också ansvarar för redovisning och uppföljning av varje trakt vi planterat.

Företaget har två tunga lastbilar samt flera lätta lastbilar med flak. Detta möjliggör effektiva planttransporter samt god plantvård. Det tar sällan mer än 5 dagar från att plantorna tinat tills att de är planterade.