Dala Kvalitetskog AB

Röjning

Röjning
Tjänster

Röjning

Vi röjer årligen ca 5000 ha ungskogsröjning och underväxtröjning.

Alla röjare har genomgått utbildningen ”skötselskolan” och avlagt godkänt prov. I utbildningen behandlas ämnen som skogsskötsel, naturvård och kulturmiljövård mm.

Varje arbetslag leds av en arbetsledare/kvalitetsansvarig som också ansvarar för redovisning och uppföljning av varje trakt vi röjt. För att hitta osäkra rågångar och beståndsgränser använder arbetsledarna sig av senaste GPS-teknik.